118951785 164555448585368 4277121125565157950 n - تابع حسابي الرسمي 
حساب جبار الحريشاوي 
.
.
.
.
.

تابع حسابي الرسمي @hemo_tv
حساب جبار الحريشاوي @jabaar_hurashawi
.
.
.
.
.